Czym są produkty pozabankowe

Mianem produkty pozabankowe teoretycznie można by określić każdą rzecz, która nie ma związku z usługami bankowymi. W praktyce jednak, jako produkty niebankowe, uznaje się usługi czy produkty finansowe, oferowane przez firmy czy instytucje nieposiadające oficjalnego statusu banków.

Do grupy takich produktów zaliczymy na przykład polisy ubezpieczeniowe. Będą to zarówno polisy na życie, jak i ubezpieczenia komunikacyjne. W naszym zestawieniu możesz również znaleźć usługi telekomunikacyjne, oraz kredyty samochodowe.

Osobną grupę produktów finansowych oferowanych przez instytucje niebędące bankami, są fundusze emerytalne, czy plany emerytalne. Reasumując, w tej kategorii może znaleźć się prawie wszystko, jednak dla celów marketingowych, warto rozważnie dobierać produkty.

Oceń post

Similar Posts